Các cấp độ của bệnh thoái hóa khớp gối

Bệnh thoái hóa khớp đầu gối sẽ tiến triển qua 4 giai đoạn được xác định theo sự tổn thương của các khớp trên hình ảnh X-quang: Ở giai đoạn 1 (thoái hóa khớp gối độ 1), ở giai đoạn 2 (thoái hóa khớp gối độ 2) và giai đoạn 3 (thoái hóa khớp gối […]

Continue reading