STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà thuốc Thành Đô 154 Xóm Chùa Triều Khúc 0948.442.956
2 Nhà thuốc Nguyệt Minh 138 Triều Khúc 0936.382.898
3 Nhà thuốc Thanh Long 42 Triều Khúc 0946.367.984
4 Nhà thuốc Thăng Long 8 Triều Khúc 0944.505.899
5 Nhà thuốc Minh Tuệ 21 Triều Khúc 0998.993.026
6 Nhà thuốc Minh Cường 4 Triều Khúc 0961.470.268
7 Nhà thuốc Tư Nhân 101B13 Thanh Xuân Bắc 0978.505.128
8 Nhà thuốc Thái Hoàng 6D5 Thanh Xuân Bắc 0947.593.466
9 Nhà thuốc Hải Anh 339 Vũ Hữu 0913.008.000
10 Nhà thuốc Việt Đức Ngõ 328 Nguyễn Trãi 0335.070.901
11 Nhà thuốc Ngân Khánh 109 ngõ 495 Nguyễn Trãi 0967.828.299
12 Nhà thuốc Bích Phương 74 Khương Trung 0969.722.814
13 Nhà thuốc 24h 168 Khương Trung 0982.949.867
14 Nhà thuốc Văn Vĩnh 240 Khương Trung 0982.610.324
15 Nhà thuốc Nguyệt Hưng 225- Lương Thế Vinh 0961.470.266
16 Nhà thuốc 24h 168- Khương Trung 0982.949.867
18 Nhà thuốc Đức Phương 74- Khương Trung 0969.722.814
19 Nhà thuốc tư nhân 325-Lương Thế Vinh 0985.657.686
20 Nha thuoc Bình An 70- Bùi Xương Trạch 0985.485.169