STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà thuốc Long Tâm 199- Giải Phóng 02438.694.014
2 Nhà thuốc Bạch Mai 2 165- Giải Phóng 01236.994.967