STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà thuốc Pramaza số 6 khu tập thể Thành Công 0984.316.139
2 Nhà thuốc Quang Minh 39A/43 ngõ 100 Trần Duy Hưng 035.427.366
3 Nhà thuốc Trường Anh Trung Yên 9 0913.915.386
4 Nhà thuốc Châu Khuê 102 A1 Thành Công 02462.605.533
5 Nhà thuốc Hải Long 54 Hạ Yên 0986.053.641
6 Nhà thuốc Tư nhân c9 Khu tập thể Cầu Giấy 0972.695.563
7 Nhà thuốc An Nghĩa 60 Trung Kính 0889.996.642