STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà thuốc Long 12 Đội Cấn 0903.235.275
2 Nhà thuốc Nghĩa Hưng 145 đội cấn 02437.227.691
3 Nhà thuốc Vân Từ 224 đội cấn 0834.716.460
4   261 Đội Cấn  
5 Nhà thuốc Hải Hòa Số 1 Vạn Bảo 0988.303.338
6 Nhà thuốc Minh Tiến 357 đội cấn 0912.396.201
7 Nhà thuốc Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn 02466.848.060
8 Nhà thuốc Minh Tiến 390 Đội Cấn 0912.396.201
9 Nhà thuốc Trí Đức Cổng viện 354 Đốc Ngữ 0961.715.699
10 Nhà thuốc Ngọc Trang 18A ngõ 20 Nguyễn Công Hoan 0966.683.349
11 Nhà thuốc tư nhân Số 7 Đội Nhân 0968.893.886
12 Nhà thuốc Thủy Mai 39 thụy khê 0985.616.664
13 Nhà thuốc Nguyên Hồng 256c thụy khê 0965.925.105
14 Nhà thuốc Đức Dung 530 thụy khê 0986.944.671
15 Nhà thuốc Đạt 73 ngõ 173 hoàng hoa thám 0969.917.93
16 Nhà thuốc Trí Đức 146/158 ngọc hà 02462.734.404