STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà thuốc Tư nhân 161 Đặng Tiến Đông 01678.587.178
2 Nhà thuốc Vân Sơn 51 Văn Miếu 02462.920.429
3 Nhà thuốc Tư nhân 31 Văn Miếu 02438.231.366
4 Nhà thuốc Thiên Dược 59 Quốc Tử Giám 0985.957.007
5 Nhà thuốc Phú Quý 108 Ngõ Chợ Khâm Thiên 0965.260.556
6 Nhà thuốc Tư Nhân 105 Khương Thượng 0945.448.688
7 Nhà thuốc Tư nhân 97 Đặng Văn Ngữ
8 Nhà thuốc Hà An 95 Láng Hạ
9 Nhà thuốc Tư nhân 29 Đông Tác 0987.406.206
10 Nhà thuốc Thiên Thành 283 Khâm Thiên
11 Nhà thuốc Tâm Đức 284 Khâm Thiên 0914.899.956
12 Nhà thuốc Thu Thủy 01k Khâm Thiên 0938.925.568
13 Nhà thuốc Đức đạt 102 Ngõ chợ khâm thiên 0915.825.073
14 Nhà thuốc Duy 68 Đê La Thành nhỏ 02435.724.555
15 Nhà thuốc Hoàng Yến 141 Hồ Đắc Di 0982.925.667
16 Nhà thuốc Lê Thị Hải Yến 79 Trần Quang Diệu 0384.628.307
17 Nhà thuốc Nghĩa Hưng 340 Tây Sơn 02435.631.068
18 Nhà thuốc Hà Chương 32 a Hào Nam 0944.485.055
19 Nhà thuốc Thúy Loan 1l5 Thái Thịnh 0979.941.076
20 Nhà thuốc Tư nhân 3t 108 g2 Thái THịnh 0989.992.866
21 Nhà thuốc Nguyễn Bàng 69 Thái Thịnh 02435.624.107