STTTÊN NHÀ THUỐCĐỊA CHỈSĐT
1Nhà thuốc Thành Đô154 Xóm Chùa Triều Khúc0948.442.956
2Nhà thuốc Nguyệt Minh138 Triều Khúc0936.382.898
3Nhà thuốc Thanh Long42 Triều Khúc0946.367.984
4Nhà thuốc Thăng Long8 Triều Khúc0944.505.899
5Nhà thuốc Minh Tuệ21 Triều Khúc0998.993.026
6Nhà thuốc Minh Cường4 Triều Khúc0961.470.268
7Nhà thuốc Tư Nhân101B13 Thanh Xuân Bắc0978.505.128
8Nhà thuốc Thái Hoàng6D5 Thanh Xuân Bắc0947.593.466
9Nhà thuốc Hải Anh339 Vũ Hữu0913.008.000
10Nhà thuốc Việt ĐứcNgõ 328 Nguyễn Trãi0335.070.901
11Nhà thuốc Ngân Khánh109 ngõ 495 Nguyễn Trãi0967.828.299
12Nhà thuốc Bích Phương74 Khương Trung0969.722.814
13Nhà thuốc 24h168 Khương Trung0982.949.867
14Nhà thuốc Văn Vĩnh240 Khương Trung0982.610.324
15Nhà thuốc Nguyệt Hưng225- Lương Thế Vinh0961.470.266
16Nhà thuốc 24h168- Khương Trung0982.949.867
18Nhà thuốc Đức Phương74- Khương Trung0969.722.814
19Nhà thuốc tư nhân325-Lương Thế Vinh0985.657.686
20Nha thuoc Bình An70- Bùi Xương Trạch0985.485.169