STTTÊN NHÀ THUỐCĐỊA CHỈSĐT
1Nhà thuốc Long Tâm199- Giải Phóng02438.694.014
2Nhà thuốc Bạch Mai 2165- Giải Phóng01236.994.967