STTTÊN NHÀ THUỐCĐỊA CHỈSĐT
1Nhà thuốc Tư nhân161 Đặng Tiến Đông01678.587.178
2Nhà thuốc Vân Sơn51 Văn Miếu02462.920.429
3Nhà thuốc Tư nhân31 Văn Miếu02438.231.366
4Nhà thuốc Thiên Dược59 Quốc Tử Giám0985.957.007
5Nhà thuốc Phú Quý108 Ngõ Chợ Khâm Thiên0965.260.556
6Nhà thuốc Tư Nhân105 Khương Thượng0945.448.688
7Nhà thuốc Tư nhân97 Đặng Văn Ngữ
8Nhà thuốc Hà An95 Láng Hạ
9Nhà thuốc Tư nhân29 Đông Tác0987.406.206
10Nhà thuốc Thiên Thành283 Khâm Thiên
11Nhà thuốc Tâm Đức284 Khâm Thiên0914.899.956
12Nhà thuốc Thu Thủy01k Khâm Thiên0938.925.568
13Nhà thuốc Đức đạt102 Ngõ chợ khâm thiên0915.825.073
14Nhà thuốc Duy68 Đê La Thành nhỏ02435.724.555
15Nhà thuốc Hoàng Yến141 Hồ Đắc Di0982.925.667
16Nhà thuốc Lê Thị Hải Yến79 Trần Quang Diệu0384.628.307
17Nhà thuốc Nghĩa Hưng340 Tây Sơn02435.631.068
18Nhà thuốc Hà Chương32 a Hào Nam0944.485.055
19Nhà thuốc Thúy Loan1l5 Thái Thịnh0979.941.076
20Nhà thuốc Tư nhân3t 108 g2 Thái THịnh0989.992.866
21Nhà thuốc Nguyễn Bàng69 Thái Thịnh02435.624.107